Luis.Bozzo
01 / 01

Dissipadors Sísmics SLB

Sobre els dissipadors

Información

Els dissipadors d’energia SLB són una solució òptima
per al disseny sismoresistent atès que:

• Són adaptables al vostre projecte estructural.
• Òptims per rehabilitar estructures molt flexibles
i/o amb torsió en planta i sense detalls ductils
• Estalvi de costos en comparació amb un sistema
tradicional.
• Control de fabricació i garantia de paràmetres de
disseny.
• Inici de la protecció estructural a desplaçaments
de menys de 1,5mm.
• Operació continua després d’un o més esdeveniments
sísmics severs.
• Major capacitat de deformació a trencament.

Galeria d’imatges

Galeria de vídeos

Assaig taula vibratòria

Assaig histerètic

Assaig dissipador sismic SLB

Assaig UNAM 2017