Luis.Bozzo
01 / 01

INFORMACIÓ CORPORATIVA

Luis Bozzo Estructures i Projectes S.L.

És una empresa d’enginyers, arquitectes i tècnics especialistes que ofereix una molt alta especialització en l’àrea de les estructures i en particular la seva protecció sísmica o grans espais diàfans. Disposa de patents específiques al Perú, Espanya i Mèxic per a dissipadors d’energia sísmica o per a cobertes de grans llums. Assentada a Espanya, l’empresa té oficines a Lima, el Perú i a Guadalajara, Mèxic. Els seus inicis a Espanya són l’any 2003 encara que prèviament va formar part de l’empresa familiar Peruana DIRACSA SA fundada en la dècada de 1970. Aquesta empresa familiar fundada pel Ing. Miguel Bozzo Ch. es basava en els principis de les “estructures arquitectòniques” amb una simbiosi perfecta entre la TRIDILOSA (o llosa reticular mixta) i l’arquitectura permetent grans espais diàfans sense gairebé columnes construïts per tot el Perú. La nostra empresa actual continua fidel a aquesta tradició amb tecnologies més modernes com l’ús de dissipadors sísmics propis, postensat alleugerit i altres eines específiques computacionals.

Amb un equip de més de 15 professionals (enginyers, arquitectes i tècnics), Luis Bozzo Estructures i Projectes S.L és actualment l’enginyeria espanyola que ha signat els edificis de més plantes i complexitat construïts projectats des d’Espanya (torre Paradox en Santa fe, Mèxic amb 62 nivells i geometria extrema o actualment les Torres Pobla amb 218m d’altura) juntament amb la catedral de manera lliure de major dimensió sense suports intermedis de la Cristiandat (Santuari dels Màrtirs de l’Església a Guadalajara, Mèxic). La combinació de la més alta especialització professional, integrats en un equip dinàmic i pròxim produeix resultats de qualitat.

A través de la nostra xarxa d’oficines a Barcelona, Lima i Guadalajara aportem la nostra experiència i professionalitat en països i entorns culturals diversos. En l’actualitat hem executat projectes a Espanya, Mèxic, el Perú, Xile, Bolívia, l’Equador, França, Bahrain, Bulgària i Ghana.

Luis Bozzo Estructures ha desenvolupat projectes amb moltes tipologies estructurals en l’edificació i en tots els seus àmbits com ara habitatges, oficines, escoles, poliesportius, estadis, catedrals, habitatges socials i habitatges particulars. Anualment projectem més d’1.200.000 m² per any d’estructura en particular per a edificis de gran altura i per a plantes diàfanes sense columnes intermèdies. Actualment desenvolupem en Pobla un dels edificis més esvelts amb 210m d’altura i només 20m d’ample equipats amb la nostra patent de dissipadors sísmics SLB (“Shear Link Bozzo”).

La nostra empresa combina el càlcul avançat d’estructures juntament amb el desenvolupament específic de programes de dibuix automatitzat que faciliten l’eficiència i estalvi per al client. L’empresa associada SESPID (www.sespid.com) ha desenvolupat eines informàtiques específiques per a la generació òptima de plans d’estructures que permet no sols tenir la seguretat de la seva correcta delineació sinó que permet optimitzar recursos amb estàndards comuns de qualitat.