Luis.Bozzo
01 / 01

Torres Central Park

Localització: Guadalajara, Mèxic

Descripció del projecte

El projecte és un conjunt de torres anomenades T100, T200, T300 i un edifici SPA, totes amb una estructura de sistema dual amb pòrtics i murs de concret armat. La torre T100 és d’aproximadament 89m d’alçada des de la base amb un heliport a la coberta. Globalment l’edifici és de planta rectangular de 23m x 29m amb alçada d’entrepis de 3,1m. El sistema de pis és mitjançant lloses postensades alleugerides en ambdues direccions de 30cm de peralt per obertures de fins a 10mx10m amb voladissos massissos.

Galería de imágenes