Luis.Bozzo
01 / 01

Torre Península Diamant

Localització: Acapulco, Mèxic

Descripció del projecte

L’edifici Península Diamant és de 73m d’alçada total des de la base estructurada mitjançant murs entre departaments i pòrtics de concret armat tridimensionals incorporant puntualment dissipadors SLB. Les lloses planes són alleugerides postensades unidireccionals per reduir pes propi. Globalment l’edifici té una forma corba i contra corba en planta amb mides de 96mx20m i amb alçada d’entrepis de 3,1m a les plantes superiors. De forma general es disposa traves amb penja en ambdues direccions amb repartiment de càrregues a la direcció curta amb una biga longitudinal contínua intermèdia que redueix el va màxim per a les lloses a 10m.

Un aspecte singular de l’edifici és la forta discontinuïtat d’una obertura a la part alta i lateral de la torre i l’estructura s’elimina a manera de gran finestral.

El sistema de càrregues laterals es basa en l’acció combinada de pòrtics tridimensionals de concret i murs en les dues direccions, encara que principalment els murs s’ubiquen entre departaments i, addicionalment, dissipadors sísmics SLB puntualment en algunes zones de la torre. Les lloses alleugerides permeten reduir pes propi amb espais interiors diàfans, sempre molt elegants per a habitatges. El coeficient sísmic és de màxima intensitat a aquesta zona amb un valor de 0,86 g (on g és la gravetat).

Galería de imágenes