Luis.Bozzo
01 / 01

Torre Ixtapa

Localització: Mèxic

Descripció del projecte

L’edifici Ixtapa és de 59m d’alçada total des de la base estructurat mitjançant murs, diagonals amb dissipadors sísmics («Bozzo Dissipators») i pòrtics de concret armat tridimensionals amb lloses planes alleugerides postensades. Globalment l’edifici té una forma corba en planta amb mides de 90mx112m amb altura d’entrepis de 3,1m a les plantes superiors i majors als soterranis. De forma general es disposa traves amb penjament en ambdues direccions amb repartiment de càrregues en una sola direcció.

El sistema de càrregues laterals es basa en lacció combinada de pòrtics tridimensionals de concret i murs en ambdues direccions amb diagonals equipades amb dissipadors sísmics SLB. Les lloses alleugerides permeten reduir pes propi amb espais interiors diàfans, sempre molt elegants per a habitatges. El coeficient sísmic és de màxima intensitat en aquesta zona amb un valor de 0,83 g (on g és la gravetat) permetent els dissipadors sísmics operativitat contínua en esdeveniments extrems.

Galería de imágenes