Luis.Bozzo
01 / 01

TORRE PARADOX DE 62 NIVELLS

Localització: Santa Fe, Mèxic

Descripció del projecte

La Torre Santa Fe III és de les altes de Llatinoamèrica amb els seus 62 nivells i clarament la de major complexitat geomètrica per ser tres torres molt altes inclinades i unides entre si.

Luis Bozzo Estructures i Projectes S.L va tenir l’encàrrec de tota l’anàlisi i disseny de l’estructura, incloent-hi el seu procés constructiu i verificació de moviments. La complexa estructura està formada per 3 edificis(A, B i C) “maclats” o units entre si a diferent altura i incloent els nostres innovadors “SLBs” que han permès estalvis de més de 2000ton de pes per a la fonamentació.

Un aspecte de complexitat extrema d’aquest projecte és la seva irregularitat en planta i en altura que motiva desplaçaments laterals instantanis de fins a 15cm en la coberta per efectes del pes propi i càrregues permanents. Per a minimitzar aquests moviments constructius s’adopta una complexa anàlisi estructural pas a pas amb una construcció “al revés” dels desplaçaments esperats en cada planta la qual cosa es materialitza amb desplaçaments imposats entre la base i el cap de cada columna de cada planta d’entre 10 i 20mm. Compensat la geometria de cada nivell es construeix contrarestant la deformada i mantenint el nucli d’ascensors recte sense pràcticament cap enfonsament. Els moviments horitzontals de càlcul van ser molt precisament correlacionats amb mesuraments durant tot el procés constructiu.

Addicionalment durant el sisme del 19 de setembre del 2017 es va poder comprovar la resposta elàstica sense cap dany de l’estructura. Això es pot afirmar amb total seguretat atès que uns mesos abans hi va haver un altre sisme de menor intensitat i es va sol·licitar mesurament de caigudes o moviments a la coberta. Després del sisme del 19 de setembre es van tornar a mesurar aquests punts mostrant-se gairebé un 100% de recuperació, és a dir resposta elàstica sense cap mal.

L’estructura està composta de nucli central de concret i en un lateral SLB sobre diagonals metàl·liques conjuntament amb pòrtics espacials al perímetre de cada torre i espai pla interior per facilitar instal·lacions i aprofitar millor l’espai. La fonamentació es resol sobre la base de piles de 150cm de diàmetre i una llosa de fonamentació central.

Per tant l’esquelet resistent està format per pòrtics només al perímetre de cada edifici A, B i C però sense bigues de penja per dins de l’edifici. Interiorment i només per reduir la llum a aproximadament 12m, es disposa d’una columna per edifici que no contribueix al sistema de càrregues laterals (només es disposen per gravetat).

L’estructura de pis està formada per lloses postensades alleugerides de només 30cm de gruix planes que permeten un estalvi de gairebé el 50% del pes propi. L’estructura de la torre es va acabar de construir l’any 2017 avançant a un ritme de planta per setmana.

Galería de imágenes