Luis.Bozzo
01 / 01

Projecte Amèrica 1500

Localización: Guadalajara, México

Descripció del projecte

La torre d’avinguda de Américas és un edifici d’aproximadament 118 m d’alçada total des de la base fins a la planta inferior a l’heliport de coberta. Està estructurat mitjançant un nucli rígid de concret armat, marcs tridimensionals i, en plantes superiors, lloses postensades alleugerides amb zones de llosa massissa. Globalment l’edifici té una forma constant de 47mx20m, a excepció dels volats de fins a 5m, amb alçada d’entrepis tipus de 4,50m a les plantes superiors (oficines), de 3,75m a les plantes d’hotel, i de 3, 20 als set soterranis, excepte lobby i plantes d’ús especial com a gimnàs o zona de skypool. Generalment es disposa d’un nucli i una àrea contigua.

El sistema de càrregues laterals es basa en la combinació del nucli rígid i els pòrtics tridimensionals de concret. Les lloses postensades alleugerides permeten reduir pes amb espais interiors diàfans, sempre molt elegants per a oficines. A la planta coberta hi ha un heliport amb una estructura de llosa massissa, recolzada en traves, en columnes i al nucli central.

Els soterranis de la torre requereixen menció especial ja que en estar completament limitats en el seu perímetre per murs de concret permeten minimitzar l’acció sísmica en aquests nivells i per això emprar el nostre sistema estructural format per preloses pretensades alleugerides i pre-traus també pretensades. D’aquesta manera es va adoptar un elegant sistema estructural semiprefabricat format per prelosa-trave i preloses alleugerides unidireccionals (amb nervis de repartiment i disminució de la fissuració) amb un mínim penge en soterranis de només 10cm-15cm que permet reduir profunditat d’excavació i simplifica l’execució d’instal·lacions a més de plantes diàfanes als soterranis.

Galería de imágenes