Luis.Bozzo
01 / 01

Parque San Javier

Localització: Guadalajara, Mèxic

Descripció del projecte

El projecte és un conjunt de torres anomenades T100, T200 i T300 totes amb una estructura de sistema dual amb pòrtics i murs de concret armat. El sistema de pis és mitjançant lloses postensades alleugerides en ambdues direccions i amb voladissos de secció variable també alleugerits. L’alçada de la torre és de 70m amb una façana ondulada formada per voladissos de fins a 4m de secció variable de 25cm a la vora lliure a només 30cm en el seu empotrament.

Galería de imágenes