Luis.Bozzo
01 / 01

L'Illa

Localització: Acapulco, Mèxicc

Descripció del projecte

L’edifici J al complex residencial «L’illa» és de 34m d’alçada total des de la base estructurat mitjançant murs i pòrtics de concret armat amb lloses planes alleugerides i en part massissa. Globalment l’edifici té una forma corba en planta amb mides de 88mx15m i amb alçada d’entrepis de 3,15m a les plantes superiors. De forma general es disposa traves amb penja a les dues direccions amb repartiment de càrregues bidireccional una biga longitudinal contínua intermèdia que redueix el va màxim per a les lloses a 7m.

El sistema de càrregues laterals es basa en lacció combinada de pòrtics tridimensionals de concret i murs en ambdues direccions. Les lloses alleugerides permeten reduir pes propi. El coeficient sísmic és de màxima intensitat a aquesta zona amb un valor de 0,84 g (on g és la gravetat).

D’altra banda s’indica que la nostra col·laboració o re-càlcul es realitza des de la tercera planta cap amunt atès que les plantes inferiors ja estaven construïdes.

Galería de imágenes