Luis.Bozzo
01 / 01

Galatea

Localització: Guadalajara, Mèxic

Descripció del projecte

El projecte Galatea (mar Mediterrània) és una torre d’habitatges de 85m d’alçada amb planta diàfana d’elements interiors excepte pel nucli de comunicacions. La planta és de 23m per 23m i el sistema de pis és mitjançant lloses postensades alleugerides en les dues direccions voladissos de secció variable també alleugerits. L’estructura sísmica és un sistema dual amb pòrtics i murs de armat concret.

Galería de imágenes