Luis.Bozzo
01 / 01

Desert dels Lleons

Localització: Mèxic

Descripció del projecte

El projecte és un conjunt de torres anomenades T100, T200 i T300 totes amb una estructura de sistema dual amb pòrtics i murs de concret armat. El sistema de pis és mitjançant lloses postensades alleugerides en ambdues direccions i amb voladissos de secció variable també alleugerits. L’alçada de la torre és de 70m amb una façana ondulada formada per voladissos de fins a 5m de secció variable de 25cm a la vora lliure a només 30cm al seu empotrament.

El projecte està ubicat sobre l’Avinguda Desert dels Lleons a la ciutat de Mèxic. Té un ús residencial i estarà distribuït en tres torres de les mateixes característiques. Globalment les torres tenen una forma constant, el·líptica a excepció dels volats, amb alçada d’entrepis tipus de 3,20m. A la base es conforma l´estacionament que ocupa gairebé tota la planta, unint totes les torres.

AQUÍ FALTA EL VÍDEO

Galería de imágenes