Luis.Bozzo
01 / 01

Cube I

Localització: Guadalajara, Mèxic

Descripció del projecte

La Torre Cube 1 va ser construïda l’any 2003 per Anteus Constructora amb projecte arquitectònic de l’Estudi Carme Pinós i càlcul estructural nostre. Aquesta es troba a Zapopan a la regió de Jalisco, Mèxic.

Cube 1 és un edifici emblemàtic per a nosaltres doncs representa tot un plantejament conceptual estructural amb mecanismes de transmissió de càrregues definit, disposició d’elements de concret o d’acer estructural segons la seva funció, redundància estructural i ocupació massiva de postensat alleugerit per reduir càrregues, tot això amb el menor nombre de suports i sense elements estructurals superflus.

És una estructura amb una arquitectura de bellesa extrema i complexitat resolta amb una estructuració en el fons simple i segura. Les bigues “paret” metàl·liques en gelosia de les façanes, per exemple, permetrien eliminar diagonals amb una redistribució eventual d’esforços. L’interior de les oficines és diàfan sense columnes ni suports intermedis. Els murs tenen un interior de perfils d´acer per permetre recolzar les bigues en gelosia exteriors. Cada nervadura alleugerida disposa de diversos cables de postensat i transmeten la càrrega a les bigues en gelosia metàl·liques de façana i aquestes a les macro columnes corbes de concret blanc i aquestes a la fonamentació. Tot l’edifici es recolza, per tant, només en tres macro columnes corbes de 30cm de gruix amb dràstiques retallades i sense angles rectes.

Galería de imágenes