Luis.Bozzo
01 / 01

Corporatiu Central Park

Localització Guadalajara, Mèxic

Descripció del projecte

La torre corporativa és un edifici de 124m d’alçada total des de la base que utilitza per a càrregues laterals un potent nucli central amb pòrtics inclinats de concret armat tridimensionals a façana. Les lloses en plantes superiors són alleugerides postensades i en soterranis s’empren preloses pretensades semi prefabricades per a pàrquing. Globalment l’edifici té una forma trapezoïdal constant de 42mx22m amb alçada d’entrepis de 4,5m a les plantes superiors i de 3,9m als soterranis. De forma general es disposa traves amb penjament en ambdues adreces amb repartiment de càrregues en ambdues adreces.

El sistema de càrregues laterals es basa principalment en lacció del nucli central treballant els pòrtics tridimensionals de concret principalment sota càrregues de gravetat. Les lloses postensades alleugerides permeten reduir pes propi amb espais interiors diàfans, sempre molt elegants per a edificis corporatius.

Un aspecte singular de l’edifici són les columnes inclinades en façana que rigiditzen el conjunt però obliguen a càlculs especials per tenir en compte les forces significatives que es generen als diafragmes de pis.

Galería de imágenes