Luis.Bozzo
01 / 01

Cititower

Localització: Guadalajara, Mèxic

Descripció del projecte

Les torres Cititower estaran ubicades a l’Av. Mèxic No. 2582, colònia Lladre de Guevara, al municipi de Guadalajara, Jalisco. És un edifici format per 2 torres d’aproximadament 80m d’alçada total des del carrer fins al terrat.

Està estructurat mitjançant un nucli rígid de concret armat, pòrtics tridimensionals i lloses postensades alleugerides amb zones de llosa massissa. Globalment les torres tenen una forma constant de 21mx31m, a excepció dels volats, amb alçada d’entrepis tipus de 3,20m a les plantes. A la base es conforma el comerç que ocupa tota la planta, unint les 2 torres. Sota el comerç es fa un estacionament.

Un aspecte singular a destacar són els seus voladissos mixts de 7m de longitud formats per una arrencada de lloses postensada alleugerida i rematats per perfils metàl·lics. Aquesta innovadora solució minimitza el pes propi a l’extrem del voladís i permet ajustar petits desnivells o desajustos al seu extrem lliure permetent un alineament horitzontal perfecte.

Galería de imágenes